Etapy powstawania płyty fundamentowej. Jak długo należy czekać, aby zacząć dalsze prace?

ogrzewanie podłogowe

Zastosowanie płyty fundamentowej umożliwiającej montaż ogrzewania podłogowego na poziomie fundamentów domu jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w wielu domach jednorodzinnych. Ogrzewanie fundamentowe cieszy się rosnącą popularnością głównie za sprawą wysokiej sprawności energetycznej rozwiązania i komfortu cieplnego, jaki ogrzewanie fundamentowe zapewnia domownikom w najchłodniejszych miesiącach roku. Planując zastosowanie takiego rozwiązania, warto zdawać sobie jednak sprawę, jak powstaje płytowy fundament grzewczy i jak długo należy czekać, by rozpocząć dalsze prace nad projektem domu. Czy ogrzewanie fundamentowe to zbędny wysiłek, czy okazja na oszczędzenie czasu budowy?

Kolejne etapy powstawania płyty fundamentowej

Przygotowanie płyty fundamentowej z systemem grzewczym przebiega według nieco innych schematów niż standardowe tworzenie fundamentów domu. Pierwszym etapem przygotowującym do wylania płyty fundamentowej jest wymiana gruntu. Grunt rodzimy na powierzchni, jaką ma zająć nowy dom oraz 1,5 m wokół niego zostaje usunięty do grubości około 30-50 cm i zastąpiony pospółką, na której następnie wykonywane jest zagęszczenie. Przygotowanie to pozwala na bezpieczne przejście do kolejnych kroków i ułożenie solidnej płyty fundamentowej dla projektowanego budynku.wymiana gruntu

Niezwykle ważnym etapem przygotowywania płyty fundamentowej jest wytyczenie budynku i zewnętrznego obrysu płyty, co umożliwia ułożenie jej elementów brzegowych stanowiących jednocześnie izolację pionową. Ta, ze względu na montaż ogrzewania fundamentowego jest na tym etapie niezwykle istotna – dzięki izolacji pionowej ciepło emitowane przez system grzewczy transportowane jest bezpośrednio do wnętrza domu, a nie wytracane na zewnątrz.

Instalacja płyty fundamentowej rozpoczyna się od wykonania wszystkich niezbędnych podejść wodno-kanalizacyjnych oraz przepustów wody i prądu. Podobnie jak w przypadku wszystkich fundamentów domu, zadbanie o prawidłowe przygotowanie instalacji na tym etapie pozwoli uniknąć problemów na późniejszych etapach stawiania budynku. Dla płytowych fundamentów grzewczych ułożenie instalacji odbywa się zwykle nieco wcześniej, niż standardowo, ponieważ wszystkie przyłącza muszą zostać jeszcze przykryte izolacją termiczną poziomą oraz ujętym w projekcie zbrojeniem. Izolacja pozioma, to kolejny ważny element gwarantujący wysoką sprawność ciepną instalowanego systemu grzewczego.

Montaż ogrzewania fundamentowego – na czym to polega?

Płytowe fundamenty grzewcze są skuteczne w zapewnieniu ogrzewania dla całego parteru domu jednorodzinnego pod warunkiem, że instalacja wymagana do uruchomienia systemu grzewczego zostanie odpowiednio rozłożona. Wszystkie niezbędne elementy ogrzewania fundamentowego montowane są na etapie rozkładania zbrojenia fundamentu, zgodnie z ustaleniami projektowymi dla konkretnego domu. Największa koncentracja rur prowadzących ciepłą wodę powinna mieć miejsce w obrębie pomieszczeń wymagających grzania i rozrzedzać się w okolicach ścian i bezpośrednich punktach styku z izolacją i fundamentem.

Zalewanie płyty fundamentowej jest ostatnim etapem przygotowywania płytowych fundamentów grzewczych i może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy system ogrzewania podłogowego zostanie całkowicie zainstalowany oraz sprawdzony pod kątem sprawności i szczelności. Wykonane podłoże płyty fundamentowej wraz z zainstalowanym systemem grzewczym zostaje zalane betonem. Po jego zastygnięciu i zatarciu możliwe jest układanie płytek, paneli, podłóg drewnianych czy dowolnego rodzaju wykładziny mającej stanowić podłogę w danym pomieszczeniu. Płyty fundamentowe z systemem grzewczym nie wymagają dodatkowo wylewanych posadzek i kolejnych warstw betonu, przez co oszczędzają mnóstwo czasu już na etapie tworzenia fundamentów domu.

Jak długo trwa przygotowanie płyty fundamentowej z ogrzewaniem podłogowym?

Średni czas budowy płytowych fundamentów grzewczych wynosi od 4 do 7 dni, w zależności od zalewanej fundamentem powierzchni i czasu wiązania betonu. Nawet w najbardziej rozciągniętej w czasie wersji jest to jednak znacznie krócej niż w przypadku tradycyjnych fundamentów i ogrzewania podłogowego czy tradycyjnego ogrzewania konwekcyjnego. Dla domowników, architektów i ekipy budowlanej tak mocne skrócenie czasu oczekiwania oznacza możliwość wcześniejszego przystąpienia do dalszych etapów projektowania i stawiania domu, a co za tym idzie, szybszego ukończenia budowy.

Płyty fundamentowe z zamontowanym systemem grzewczym pozwalają oszczędzić czas i materiały niezbędne do przygotowania solidnego fundamentu pod nowy dom. Po zakończeniu ich wylewania wystarczy już jedynie postawić ściany, dach i przejść do prac wykończeniowych. Dla współczesnego budownictwa, skupiającego się na szybkim wykonaniu pracy, płyty fundamentowe mogą okazać się najkorzystniejszym dostępnym rozwiązaniem.