Fotowoltaika w domu typu bliźniak – ile paneli będzie potrzebnych?

fotowoltaika w domu

Fotowoltaika to technologia umożliwiająca obniżenie opłat za prąd i równoczesne dbanie o środowisko naturalne.

Instalacja paneli fotowoltaicznych i czerpanie energii z promieniowania słonecznego jest inwestycją w przyszłość, która zapewnia bezpieczeństwo i niezależność energetyczną.

Projektowanie systemów fotowoltaicznych 

Projektowanie systemu fotowoltaicznego to zadanie dla projektanta posiadającego stosowne umiejętności i uprawnienia. Gwarancją kompetencji projektanta jest jego doświadczenie i wcześniej wykonane zlecenia cieszące się uznaniem ze strony użytkowników. Projekt fotowoltaiki powinien być zgodny z wymogami technicznymi i właściwie dopasowany do warunków panujących na terenie wytyczonym pod instalację.

Właściwie skonstruowany plan systemu fotowoltaicznego jest dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, także jego możliwości finansowych. Projektowanie instalacji fotowoltaicznej wymaga uwzględnienia licznych danych i dokonania szczegółowych obliczeń, w czym projektanta wspomaga specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.

Co uwzględnia projekt instalacji fotowoltaicznej?

Po przeprowadzeniu wywiadu z klientem i uzyskaniu wszystkich potrzebnych danych, projektant może właściwie rozplanować spersonalizowany system fotowoltaiczny. Projekt instalacji fotowoltaicznej powinien zawierać następujące punkty:

 • Wskazanie odpowiedniego kąta nachylenia i miejsca montażu paneli słonecznych z uwzględnieniem wszystkich elementów mogących powodować zacienienie ich płaszczyzny
 • Dopasowanie wielkości i mocy instalacji do zapotrzebowania na energię danego gospodarstwa domowego
 • Dobór wszystkich niezbędnych elementów instalacji fotowoltaicznej, na którą składają się nie tylko panele, ale także inwerter, kable i elementy mocujące
 • Wybór zabezpieczeń zapewniających właściwą ochronę przepięciową

Projekt musi również zawierać informacje na temat typu instalacji fotowoltaicznej, jaki ma zostać zamontowany w danym gospodarstwie domowym. Wyróżnić można trzy rodzaje systemów:

 • system off-grid (instalacja autonomiczna), gdzie wygenerowana energia jest zużywana na bieżąco, a jej nadmiar przechowywany jest w specjalnie do tego przeznaczonych akumulatorach
 • system on-grid (instalacja powiązana z siecią elektroenergetyczną), gdzie wygenerowana energia konsumowana jest na bieżąco, a jej nadmiar może być przesłany do sieci elektroenergetycznej w celu sprzedaży lub dalszego magazynowania
 • instalacja hybrydowa łącząca w sobie cechy  systemu off-grid i systemu on-grid

fotowoltaika w bliźniaku

Instalacja fotowoltaiczna dla domu typu bliźniak 

Wielką zaletą paneli fotowoltaicznych jest to, że mogą one zostać zamontowane w prawie każdym miejscu umożliwiającym dostęp do promieni słonecznych. Z tego też powodu nie istnieją formalne przeciwwskazania ku temu, by fotowoltaika była wykorzystywana w domach typu bliźniak. Panele słoneczne można zamontować na dachu budynku, co jest polecane szczególnie w sytuacji, gdy gospodarstwo domowe nie dysponuje wystarczająco dużą działką.

Moduły fotowoltaiczne najłatwiej jest umieścić na dachu spadzistym, szczególnie, gdy jest on nachylony pod kątem 30-40 stopni. W wypadku innych kątów nachylenia oraz dachów płaskich wymagana jest budowa specjalnych stelaży, co podnosi koszty inwestycji, jednak w żadnym stopniu nie wpływa na jej wydajność. Instalację fotowoltaiczną dla domu typu bliźniak można zamontować również na:

 • elewacji budynku
 • garażu
 • wiacie
 • altanie ogrodowej

oraz na gruncie, jeżeli wielkość działki pozwala na tego typu rozwiązanie. Ilość paneli w instalacji fotowoltaicznej dla domu typu bliźniak zależy od zapotrzebowania energetycznego.

Jak obliczyć zapotrzebowanie energetyczne dla domu

W celu obliczenia zapotrzebowania energetycznego domu konieczna jest szczegółowa analiza zużycia prądu w skali rocznej w danym gospodarstwie domowym. Do przeprowadzenia analizy wykorzystuje się odczyty licznika i rachunki opłacone w przeciągu całego roku. W ten sposób zgromadzone dane umożliwiają obliczenie szacowanego zapotrzebowania na energię, które pozwala z kolei wybrać właściwą moc i wielkość instalacji fotowoltaicznej. Standardowa moc systemu fotowoltaicznego na każde zużyte 1000 kWh energii powinna wynosić 1,25 kWp.

Podczas projektowania instalacji polecane jest uwzględnienie ewentualnych wahań w zużyciu energii i możliwości przekroczenia średniej wartości.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego system fotowoltaiczny powinien mieć moc większą od szacowanego zapotrzebowania o około 10-20%.

Panele fotowoltaiczne we Wrocławiu 

Firma INNEX zajmuje się projektowaniem i montażem paneli fotowoltaicznych we Wrocławiu. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie i wykwalifikowani pracownicy dają klientowi pewność, że instalacja fotowoltaiczna zostanie zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi standardami i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. INNEX zapewnia indywidualne podejście i zawsze poszukuje spersonalizowanych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta.

Firma oferuje najwyższy poziom jakości usług na każdym etapie realizacji inwestycji, od projektu po usługi konserwatorskie. Uzyskany przez firmę Certyfikat Instalatora Systemów Fotowoltaicznych gwarantuje sprawne wykonanie projektu oraz dostępność konsultacji i serwisowania paneli fotowoltaicznych we Wrocławiu.