Kim jest rzeczoznawca budowlany?

ekspertyza budowlana

Stopień bezpieczeństwa użytkowanych obiektów budowlanych jest zależny od rodzaju zastosowanych materiałów podczas jego budowy oraz odpowiedniego wykonania projektu przez architekta, który posiada wiedzę budowlaną oraz doświadczenie w zawodzie. Każdorazowo warto zainwestować w usługi profesjonalnego rzeczoznawcy budowlanego, który przeprowadza różnego rodzaju badania mające na celu sprawdzić stan stropów oraz ogólne bezpieczeństwo użytkowania budynku. Ciekawostką jest fakt, iż rzeczoznawca może także zabronić użytkowania budynku, jeżeli będzie posiadać przypuszczenia potwierdzone badaniami, że obiekt nie spełnia norm związanych z bezpieczeństwem bądź został wykonany ze zbyt słabych materiałów.

Jaką funkcję pełni rzeczoznawca budowlany?

Jest to osoba pełniąca w pełni samodzielną funkcję obejmującą wykonywanie skomplikowanych badań obiektów budowlanych, wydawaniu opinii oraz kontroli przeprowadzanych prac na każdym etapie budowy. Ekspertyzy techniczne, które wykonywane są przez rzeczoznawcę nie podlegają zakwestionowaniu oraz wyróżniają się wysoką miarodajnością. Warto wiedzieć, że funkcję rzeczoznawcy budowlanego wprowadzono już w 1994 roku przez prawo budowlane.

ocena stanu technicznego

Rzeczoznawca zajmuje się przede wszystkim wykonywaniem oraz opisywaniem ekspertyz budowlanych
i technicznych. Jest to niezwykle odpowiedzialna funkcja, ponieważ pozwala na określenie stanu bezpieczeństwa budynków np. po katastrofach. Ogólnie rzecz biorąc – od rzeczoznawcy często może zależeć zdrowie i życie człowieka. Dokonując analizy obiektu budowlanego, rzeczoznawca zbiera wszelkie potrzebne informacje i materiały, które pozwalają na przeprowadzenie kompleksowych badań. W zależności od typu obiektu, stosowane są różnego rodzaju analizy, które w zależności od stopnia zaawansowania budowy, pozwalają na test niemalże każdego elementu budowli. 

Kiedy wykonać ekspertyzę budowlaną?

Z tego typu usług warto skorzystać przede wszystkim będąc deweloperem lub osobom odpowiedzialną za budowę danego obiektu. Rzeczoznawca budowlany może oferować swoje usługi w wielu przypadkach jak np. określenie generalnego stanu budynku, wykonanie ekspertyzy wykonywanych dotychczas robót budowlanych, ocena stanu konstrukcji oraz ocena zużycia technicznego budynku. Oznacza to, że rzeczoznawca przyda się zawsze wtedy, kiedy potrzebna jest profesjonalna analiza oraz opinia w celu przekazania budynku do użytku osobom trzecim. Ze względu na bezpieczeństwo, pomoc rzeczoznawcy może okazać się także niezbędna, jeśli wystąpią w budynku takie odstępstwa jak np. pęknięte ściany, zawilgocenia lub nadmierne ugięcia stropów.

Wykonanie ekspertyzy budowlanej przez rzeczoznawcę budowalnego

Na rynku istnieje wiele firm oraz osób, które samodzielnie oferują swoje usługi w zakresie wykonywania ekspertyz budowlanych. Rzeczoznawcy świadczą swoje usługi niemalże na terenie całego kraju. Cena takowej ekspertyzy przez specjalistę jest zależna przede wszystkim od wielkości obiektu budowlanego oraz stopnia jego skomplikowania. Należy pamiętać, że osoba pełniąca funkcję rzeczoznawcy bierze pełną odpowiedzialność za wydaną opinię odnośnie stanu technicznego budynku. 

Umiejętności i kompetencje rzeczoznawcy budowlanego

Dobry rzeczoznawca budowlany powinien wykazywać się sporą wiedzą z zakresu budownictwa oraz zasad bezpieczeństwa, które stosowane są podczas budowy obiektów budowlanych. Osoba pełniąca tę funkcję powinna także posiadać liczne zdolności matematyczne oraz zmysł techniczny, które pozwolą na sprawne wykonanie wszelkich analiz. Praca rzeczoznawcy wymaga także sporego zaangażowania w wykonywane działania oraz dużych pokładów cierpliwości, ponieważ wykonywanie ekspertyz może być bardzo czasochłonne. 

Doświadczony i profesjonalny rzeczoznawca budowlany powinien zdawać sobie także sprawę z tego jak duża odpowiedzialność spada na jego barki, ponieważ jest on odpowiedzialny bezpośrednio za zdrowie i życie osób przebywających w budynkach. Oznacza to, że renomowany specjalista musi być niezwykle wszechstronną i doświadczoną osobą.