Najważniejsze zasady BHP na rusztowaniach

Pracując na rusztowaniach, należy zachować szczególną ostrożność. Specyfika tej pracy wymaga stosowania się do odrębnych zasad BHP.

Praca na wysokości i w dość wąskiej przestrzeni jest związana ze zwiększonym ryzykiem. Pracownicy są narażeni często na trudne warunki pogodowe i robocze. Wypadki, jakie zdarzają się w budownictwie, w większości dotyczą prac na wysokościach. Kierownicy budowy mają za zadanie zmniejszyć ilość wypadków i stopień ryzyka poprzez zapewnienie robotnikom odpowiednich warunków pracy. BHP na rusztowaniach to spis zasad uregulowanych przez różne rozporządzenia.

Przepisy BHP

Wytyczne, jakie zawarte są w rozporządzeniach, skupiają się głównie na właściwym zabezpieczeniu stanowisk pracy oraz dojść do nich. Konstrukcje rusztowań muszą zostać w odpowiedni sposób przygotowane. Muszą one zostać sprawdzone pod kątem stabilności i wytrzymałości. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na wysokościach, kluczowy jest odbiór techniczny.

Każde rusztowanie musi przejść gruntowny przegląd. Kontrola stanu technicznego jest konieczna w przypadku każdego placu budowy. Rusztowanie musi się charakteryzować wytrzymałością na obciążenia budowlane. Dodatkowo, musi być ono trwałe – prace budowlane mogą trwać wiele tygodni lub nawet miesięcy. Trwała podstawa zapewni pracownikom możliwość komfortowego przemieszczania się i użytkowania rusztowań z ciężkimi przyrządami. Każdy pracownik musi być przypięty linką bezpieczeństwa.

Bezpieczna praca na wysokościach nie zależy jedynie od stanu rusztowań. Stanowisko pracy, które znajduje się na wysokości powyżej metra, muszą posiadać barierki pełniące rolę poręczy. Oprócz tego, istotne jest montowanie tak zwanych krawężników i poprzeczek, które znajdują się pomiędzy barierkami a krawężnikami.

Pracownicy mają obowiązek przestrzegać wszystkich zasad BHP – wypadki w pracy mogą mieć różne przyczyny. Wysokiej jakości sprzęt budowlany to nie wszystko. Ekipa budowlana wraz z kierownikiem budowy muszą współpracować tak, by zapobiegać jakimkolwiek wypadkom. Praca na rusztowaniach wymaga od pracowników większej uwagi i ostrożności. Jeśli plac budowy jest odpowiednio zabezpieczony, należy wówczas przestrzegać wszystkich przepisów BHP.

Bezpieczna praca na rusztowaniach

Żeby zapewnić swoim pracownikom najwyższą ochronę w pracy na rusztowaniach, warto przemyśleć ich zakup i montaż. Na terenie Polski działa wiele firm, które w swojej ofercie mają różnorodne typy rusztowań między innymi pod względem wielkości i szerokości. Każdy rodzaj rusztowania musi być odpowiednio dobrany do rodzaju prac. Dodatkowo, korzystając z oferty jednej z firm, musimy być pewni o jej wiarygodności i rzetelności. Warto zatem zadania dotyczące rusztowań powierzyć specjalistom.

Zarówno projektowanie, dobieranie elementów, jak i montowanie rusztowania, musi się odbyć indywidualnie. Każdy plac budowy ma swoje cechy charakterystyczne. Wobec tego, kierownik budowy musi zadbać o bezpieczne rusztowania i takie, po których będzie się można wygodnie przemieszczać, zarówno w pionie jak i w poziomie. Firmy, które zajmują się projektowaniem, konstruowaniem i montażem rusztowań, biorą pod uwagę zakres i typ prac oraz dobierają najlepsze elementy do budowy takiego rusztowania. Obecnie, dzięki rozwojowi technologii i wiedzy na temat branży budowlanej, można liczyć na najlepsze rozwiązania. Pracownicy budowlani mogą liczyć na maksymalne bezpieczeństwo podczas eksploatacji rusztowań i poruszania się po nich zarówno poziomo, jak i pionowo.

Wysokiej jakości, bezpieczne rusztowania dostosowane do indywidualnych wymagań klienta, oferuje firma KBS Construction.