Piece gazowe – co może się w nich zepsuć?

Okres zimowy to czas, w którym piece gazowe użytkowane są w sposób wzmożony. W ciepłym okresie wykorzystuje się je do codziennego ogrzewania wody, dlatego warto jeszcze przed rozpoczęciem się późnej jesieni — sprawdzić, czy nasz piec gazowy jest sprawny. Jednak może okazać się, że pomimo przeglądu piec zaczyna szwankować. Warto wówczas wezwać odpowiedniego mechanika, który zlokalizuje usterkę i ją zreperuje. Zastanówmy się nad najczęstszymi problemami związanymi z piecami gazowymi.

Nie włączający się piec gazowy

Zdarza się, że kocioł pomimo właściwego ustawienia — nie włącza się. Bardzo często taka sytuacja zdarza się po dłuższej przerwie w użytkowaniu urządzenia. Warto w pierwszej kolejności sprawdzić zasilanie, czyli prąd. Może okazać się, że po prostu piec został odłączony od gniazdka, bądź wyłączono bezpiecznik na tablicy. Jeśli oba warunki zostały spełnione — prawdopodobnie należy wymienić bezpiecznik w kotle. Sprawdźmy wcześniej jeszcze zasilanie pieca w gaz. Oznacza to tyle, że zawór zasilający powinien być otwarty, a drożność filtra gazu zapewniona. Szczególną uwagę należy zwrócić na piece dwufunkcyjne. Kiedy zachodzi sytuacja, w której kocioł pracuje przy poborze ciepłej wody, jednak nie uruchamia się funkcja centralnego ogrzewania, przyczyną może być brak minimalnego odbioru ciepła. Jest to sygnał, że wszystkie zawory instalacji zostały zamknięte albo instalacja zapowietrzyła się.

Otwórzmy zawory i odpowietrzmy grzejniki — wszystko powinno wrócić do normy. Może okazać się, że zaszłą nierestartowalna usterka, brak wody w instalacji, bądź zapowietrzenie samego kotła — wezwijmy wówczas serwis.

Wyłączający się piec gazowy

Może zdarzyć się, że kocioł w trakcie działania zaczyna wyłączać się. Najczęściej ta sytuacja zachodzi w trzech przypadkach. Pierwszym z nich jest zapowietrzenie instalacji grzewczej, drugim  — ustawienie zbyt niskich parametrów (temperatury wody albo temperatury w pomieszczeniach), kocioł wówczas uznaje, że nie należy podgrzewać wody, ponieważ osiągnęła ona zamierzoną temperaturę. Trzecim przypadkiem są zakłócenia w dopływie powietrza lub w odprowadzaniu spalin. Wszystkie trzy sytuacje zachodzą podczas pewnych nieprawidłowości, jednak są bardzo łatwe do zidentyfikowania i naprawienia. Wyłączający się piec gazowy może mieć związek z usterką zlokalizowaną w palniku, dlatego warto zwrócić się po pomoc do serwisu.

Zadbajmy o ogrzewanie i oddajmy nasz piec gazowy do serwisu.

Najczęstsze usterki pieców gazowych

Najczęstszą usterką w piecach gazowych jest ich zapowietrzanie się. Zdarza się tak na skutek niewłaściwego wyłączenia lub włączenia pieca oraz w sytuacjach, których nie jesteśmy w stanie skontrolować. Nierzadko zdarza się, że piece gazowe nie uruchamiają się z winy przepalonego bezpiecznika. Wówczas wystarczy go wymienić. Jeśli sytuacja powtarza się — wezwijmy specjalistę w celu skontrolowania ewentualnych zwarć.

Nie bez przyczyny okresowe przeglądy gazowe są bardzo istotne, ponieważ może zdarzyć się, że instalacja pieca gazowego rozszczelni się. By uniknąć tej niebezpiecznej sytuacji należy przeprowadzać rutynowe kontrole oraz regularnie serwisować piec gazowy.

Sezon zimowy to okres, w którym piece gazowe są używane we wzmożonym stopniu. Zwróćmy uwagę na to, kiedy odbyliśmy ostatni przegląd pieca gazowego. W przypadku zlokalizowania nieprawidłowości — warto wezwać specjalistę do kontroli i ewentualnej naprawy. Najczęściej psujące się elementy pieca gazowego to tak naprawdę delikatne części, które podlegają wymianom podczas przeglądów. Należą do nich uszczelki, bezpieczniki, przełączniki. Warto zwrócić także uwagę na wykresy pomiarowe, ponieważ bardzo często zdarza się, że z różnych przyczyn wskazówki przestają działać właściwie. Wówczas najprostszym rozwiązaniem jest wezwanie serwisu – my polecamy Radwin Serwis.